Direct naar content

Waarom wordt er onderscheid gemaakt in de hoogte van de vergoeding?

U biedt als aanbieder van de Ooievaarspas de pashouder een korting van 50% of 100% (Kinderen Doen Mee) op lidmaatschaps- of entreegelden. Voor de verleende korting ontvangt u van bureau Ooievaarspas een vergoeding.

Bureau Ooievaarspas heeft met u afspraken gemaakt over het vergoedingspercentage dat u ontvangt. De wijze van bestuur van uw organisatie is van belang voor het bepalen van het percentage.

Aanbieders die volledig afhankelijk zijn van subsidies en uitsluitend werken met vrijwilligers krijgen 100% van de verleende korting terug, tot het maximale contributiebedrag. Andere aanbieders ontvangen bij het verlenen van 50% korting een vergoeding van 80% van de verleende korting. Bij Kinderen Doen Mee ligt dit percentage op 90%.

Gerelateerd nieuws