Direct naar content

Fotowedstrijd OP UITFestival en Stadsspelen

Tijdens het OP UITFestival op zondag 17 september en bij de Stadsspelen op 23 en 24 september kun je meedoen aan een fotowedstrijd. Bij deze wedstrijd kun je mooie prijzen winnen, zoals een seizoen lang gratis toegang tot jouw favoriete aanbieder.

Maak een grappige, mooie of stoere foto bij het OP UITFestival of de Stadsspelen. Mail deze foto naar uitmetovp@denhaag.nl met jouw naam, leeftijd en Ooievaarspasnumer + datum festival. En natuurlijk waar jij graag een seizoen lang gratis toegang wilt winnen! Denk aan musea, sporten of een attractie.

Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie

Deze algemene voorwaarden prijsvraag/winactie zijn van toepassing op prijsvragen/winacties die worden georganiseerd door bureau Ooievaarspas. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie.

Winnaars krijgen per e-mail bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Bureau Ooievaarspas mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Bureau Ooievaarspas gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.

Voor de prijzen die gebonden zijn aan deelname aan een activiteit bij een partner van de Ooievaarspas, dient de winnaar zijn/haar geldige Ooievaarspas te laten scannen bij de desbetreffende partner. Bij het aangaan van een lidmaatschap is de pashouder hier zelf verantwoordelijk voor. Bureau Ooievaarspas betaalt na het scannen van de pas alleen de kosten van het aangaan van een seizoens/jaarlidmaatschap of cursus.

De prijswinnaar geeft bureau Ooievaarspas toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de prijsvraag te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de prijsvraagalsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via de media.

Bureau Ooievaarspas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

Bureau Ooievaarspas is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet volgens de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

Gerelateerd nieuws