Direct naar content

Maximumbedrag per jaar voor activiteiten gaat omhoog!

De korting die u krijgt met uw Ooievaarspas kent een maximum bedrag. Momenteel krijgt u bijvoorbeeld op uw lidmaatschap 50% korting tot maximaal € 150,- per jaar.

Dit maximumbedrag gaat per 1 juli 2015 omhoog naar € 165,-. Mogelijk krijgt u meer korting, maar gaat u vanaf 1 juli 2015 ook meer betalen voor uw sportieve of culturele activiteit omdat de Ooievaarspas de regels wijzigt.

Wat betekent dat voor u in de praktijk
Veel pashouders zullen hier in de praktijk niets van merken.  Voor activiteiten tot € 300,- per jaar bij één aanbieder blijft de korting hetzelfde!

Meer korting – meer betalen
Krijgt u korting op een activiteit die meer kost dan € 300,-? Of doet u verschillende activiteiten bij één aanbieder waardoor u per jaar boven de € 300,- uitkomt?  Dan zal er voor u wèl iets veranderen.  U krijgt vanaf 1 juli korting tot € 165,– per jaar. Maar dat betekent ook dat u zelf de resterende € 165,- moet betalen. Zowel de Ooievaarspas als u, betaalt per jaar maximaal € 15,- extra aan de activiteit die u doet.

Krijgt u momenteel korting op een activiteit die duurder is dan € 300,-? En betaalt u € 150,- per jaar zelf bij? Dan kan uw bijdrage na 1 juli 2015 nooit meer worden dan € 165,-.

Kunt u momenteel alleen met korting aan deze duurdere activiteit deelnemen als u het bedrag boven de maximale korting voor eigen rekening neemt? Dan komt nu het bedrag boven € 165,- voor uw rekening.

Gratis activiteiten voor kinderen tot 18 jaar
De Ooievaarspas betaalt de contributie voor 1 sport en 1culturele activiteit en zwemles voor het ABC-diploma voor kinderen tot 18 jaar.  De korting wordt verhoogd naar maximaal € 330,- per jaar.

Belangrijke spelregels
Het maximumbedrag geldt per aanbieder per jaar. U kunt dus van dit maximumbedrag gebruik maken bij verschillende aanbieders.

  • De nieuwe bedragen gelden met ingang van het nieuwe seizoen/cursusperiode, dus de verhoging van de maximale korting geldt niet voor ‘lopende’ contributies;
  • U krijgt geen extra korting met terugwerkende kracht;
  • Het maximumbedrag geldt niet voor korting op entree.

Gerelateerd nieuws