Direct naar content

Verloop na aanvraag Ooievaarspas

Wat gebeurt er nadat u een aanvraag voor een Ooievaarspas heeft gedaan?

Nadat u een aanvraag heeft gedaan ontvangt u schriftelijk een ontvangstbevestiging. De gemeente bekijkt binnen 8 weken of u voldoet aan de voorwaarden en stelt vast of u recht heeft op de Ooievaarspas.

Mocht u na 8 weken geen bericht hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice. 

Als de gemeente onvoldoende gegevens van u heeft ontvangen om het recht op de Ooievaarspas te kunnen beoordelen, dan wordt u gebeld of krijgt u een brief waarin gevraagd wordt om informatie aan te leveren. Bij de brief zit een retour-enveloppe (u hoeft dus geen postzegel te plakken).

U moet de gevraagde informatie binnen 14 dagen inleveren. Nadat u de aanvullende gegevens heeft opgestuurd ontvangt u weer een ontvangstbevestiging. Na ontvangst van de gegevens zal de beoordeling weer worden opgepakt en ontvangt u een beslissing van de gemeente. Indien de aanvullende stukken niet binnenkomen binnen de opgegeven termijn zal de aanvraag worden afgewezen. U wordt hierover dan gebeld en u ontvangt daarna ook een schriftelijke bevestiging van de afwijzing. U kunt altijd opnieuw een aanvraag doen onder toevoeging van de volledige gegevens.

Gemeente Rijswijk en Leidschendam-Voorburg

Bent u inwoner van de gemeente Rijswijk en heeft u vragen over de Ooievaarspas , klik dan hier.

Bent u inwoner van de gemeente Leidschendam-Voorburg en heeft u vragen over de Ooievaarspas , klik dan hier.